DuyurularMEB Bilgilendirme

Örgün eğitimin dışında kalmış veya herhangi bir basamağından ayrılmış kişilere ömür boyu devam eden eğitim “ Yaygın Eğitim”dir. Halk Eğitimi her seviyede ve kesimdeki fertlere, ihtiyaçlara dayalı programlar halinde sunulan, kişileri milli ve insani değerlerle donatan, onların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ilerlemelerine yardım eden sistemli, teşkilatlı ve sürekli okul dışı eğitim, öğretim ve rehberlik faaliyetidir.

Milli Eğitimin temel amaçları çerçevesinde ve yaygın eğitimin özel amaçları doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerini ilçede üstlenen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü faaliyetlerine başladığı ilk yıllarda İlçe merkezinde faaliyetlerini yoğunlaşmış, daha sonraki öğretim yıllarında ilçeye bağlı tüm köylere ulaşmayı hedeflemiş ve bu hedefler doğrultusunda da faaliyetlerine devam etmiştir.
1980- 1981 öğretim yılında başlatılan okuma-yazma seferberliği ile ilçe genelinde okur-yazarlık oranını % 97’lere kadar yükseltmiştir. Bugün 14-45 yaşları arasında okur yazarlık oranı % 100’lere kadar ulaşmıştır.

Açılışından bu yana ilçe genelinde mesleki ve genel bilgi, sosyal ve kültürel beceri kazandırma kursları ve sosyo-kültürel uygulamalarla hizmetlerine devam eden müdürlüğümüz son yıllarda bilgisayar kullanımı kursları ile öğrencilerin üst öğrenimleri için hazırlık kurslarına ağırlık vermiş olup, bundan sonra da ihtiyaç duyulan her alanda yaygın eğitim hizmeti vermeye devam edecektir.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü Şefler Memurlar Yardımcı Hizmetler Strateji Planı
Okullarımız Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Anne-Baba Gelişim Destek Projesi Avrupa Birliği Kulübü Projesi Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Projesi Başarıda Sürekli Gelişim Projesi Kaybolmakta Olan Değerlerimiz Projesi Ana-Kız Okuldayız Okuma-Yazma Kampanyası